Jump to Navigation

Bemutatkozás

Az eDidakt Pedagógiai Szolgáltató Kft-t azért hoztuk létre, hogy a közoktatásban több évtized alatt szerzett tapasztalatainkat összesítsük, és a csapatmunka előnyeit kihasználva a közoktatási intézményeknek, valamint fenntartóiknak rendelkezésére bocsássuk.

Szakértői csapatmunka
Oktatásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltató tevékenységünket az utóbbi években „Zalai Tanügy Közoktatási Szakértői Csoport”-ként végeztük. Ez idő alatt - elsődlegesen a dunántúli régiókban - közel 100 intézménnyel kerültünk szakmai kapcsolatba. Szakértői csoportunk tagjai kollektív munkában számos EU-s pályázat előkészítésében segítettek és megvalósításában működtek közre. Az általunk segített ntézmények ez idő alatt több mint 1 milliárd forintot költhettek a korszerű oktatás tárgyi és személyi feltételrendszerének a javítására, fejlesztésére.
Kooperatív együttműködésünk eredményeképpen az oktatásfejlesztés, pedagógiai innováció területén csapatszinten egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk. Tudásunkat az elmúlt években számos kollégával osztottuk meg szakmai továbbképzéseken, személyes tanácsadás keretében, valamint a korszerű internetes technológiákat kihasználva a www.zalai-iskola.hu szakmai közösségi honlapon.

Hálózati együttműködés
Munkánk során nagyon sok pedagógus kollégával dolgoztunk együtt, megismertük pedagógiai nézeteiket, szakmai kvalitásukat, ezért valljuk, hogy a pedagógiában elvárt változásoknak a gyakorlatban dolgozó kollégák a letéteményesei, az új pedagógiai kihívásoknak magas színvonalon megfelelő kollégák pedig itt vannak közöttünk. Ezért célunk, hogy a közvetlen környezetünkben dolgozó innovatív pedagógusok a bevonásával erősítsük a közoktatási intézményekben folyó fejlesztő pedagógiai tevékenységet. Hisszük, hogy az intézményekben dolgozó kollégáknak a fejlesztő munkájuk a segítéséhez nem kell „messziről jött” szakemberekre támaszkodniuk. A segítséget az innovatív kollégák, a horizontális tanulás útján egymástól is megkaphatják. Az eDidakt Pedagógiai Szolgáltató feladata a hálózati tudásmegosztás feltételeinek megteremtése, az információk közvetítése, a pedagógiai értékek nyilvánosságra kerülésének segítése.

Közoktatás fejlesztés
Ha igaz az, hogy minden 100, tíz éves tanuló közül 37 azért nem tud figyelni a tanítási órán, mert nem érti, hogy miről van szó, 37 pedig azért unatkozik, mert már mindent megértett, akkor beláthatjuk, hogy az a 26 tanuló, aki alkalmas a tanórai együttműködésre nem teheti eredményessé a pedagógiai munkát.
Ha igaz az, hogy a tanulók ismereteik 1/3 részét szerzik meg az iskolában, akkor az is könnyen belátható, hogy nekünk, pedagógusoknak már ma, és holnap még inkább mást és másképpen kell tennünk.
Az elmúlt években szerzett tapasztalataink révén világosan látjuk, hogy a mai magyar közoktatásban a gutenbergi könyvnyomtatás idejében tapasztalt változtatási igény fogalmazódik meg, és legalább 3 tényező indokolja a közoktatási feladatok újragondolásának szükségességét:

  • A pedagógia és a kognitív pszichológia, mint társtudomány fejlődése
  • A pedagógiai módszertanban szükségessé váló paradigmaváltás
  • Az infokommunikációs eszközök és hálózatok használatának meghonosodása az oktatásban

Előbb-utóbb be kell látnunk, hogy a Comenius óta elfogadott, azonos életkorú tanulók szigorú osztályba sorolásának, valamint a frontális osztálymunka dominanciájának ideje lejárt.
Az eDidakt Pedagógiai Szolgáltató olyan együttgondolkodó, fejlesztő tevékenységet (tevékenységi köröket) kíván elindítani, amely közvetlenül is hozzájárul a pedagógus kollégák napi munkájának a támogatásához, segítéséhez.
 

A képek forrása:

 Main menu 2

by Dr. Radut.