Jump to Navigation

Mentorfoglalkozások az IKT eszközhasználat segítéséhez

Az eDidakt Pedagógiai Szolgáltató elkötelezett híve az infokommunikációs technológia (IKT), oktatásban való alkalmazásának. Az elmúlt évek során számos ilyen témájú pedagógus továbbképzést szerveztünk és vezettünk, közben megismertük és fejlesztettük sok-sok pedagógus kolléga ez irányú kompetenciáit. Elsőként akkreditált továbbképzési programunk is a pedagógusok munkájának e területén kíván segítséget nyújtani.
Az oktatás fejlesztését célzó projektek megvalósulása idején a pedagógus kollégák lelkesedése mindig nagy, azonban a projektek lezárulása után a lendület általában alábbhagy. Tapasztalataink szerint ez az időszak van most az intézményekbe került IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatban is. Úgy látjuk, hogy az IKT eszközhasználat - különböző okok miatt - egy kicsit megtorpant, ami nem jó. Az intézménynek érdeke, hogy a meglevő eszközpark aktív használatával segítse a tanulók fejlődését, az egyes pedagógusnak pedig érdeke, hogy megszerzett digitális pedagógiai kompetenciái ne elavuljanak, hanem folyamatosan fejlődjenek.
Az eDidakt csapata úgy gondolta, hogy e helyzeten, az IKT eszközhasználattal kapcsolatos mentorálási tevékenységgel tudunk segíteni. A résztvevők számára néhány órás elfoglaltságot jelentő mentoráló jellegű foglalkozások tematikáit dolgoztuk ki. A foglalkozások mind témájában, mind pedig hosszában rugalmasan tudnak alkalmazkodni a nevelőtestületek, - vagy a testületek egy-egy csoportjának - differenciált igényeihez. A nevelők tudásszintjéhez alkalmazkodó, a meglevő tudásra építő, 3-6 órás gyakorlatorientált foglalkozások arra hivatottak, hogy a résztvevők számára lendületet adjanak a következő tudásszinten való aktív munkához.

1. Helyszíni szervezésű, kontakt foglalkozásaink tartalma és óraszámai

Digitális tábla üzembe helyezése és kezelésének első lépései (3-6 óra)

 • összeállítás
 • üzembe helyezés
 • író és vezérlő üzemmódok
 • táblakép készítés
 • táblakép elmentése

Digitális táblaképek készítése, elmentése, tárolása, eljuttatása a tanulókhoz (3-6 óra)

 • táblakép készítés
 • táblakép elmentése különböző formátumokban
 • táblakép nyomtatás
 • táblakép megosztás lehetőségei

Digitális tananyagok megismerése, kipróbálása és alkalmazása a tanítási órán (3-6 óra)

 • iskolai digitális tananyagok megismerése
 • tananyag demo változatok megismerése
 • tananyag demo változatok alkalmazásának lehetőségei a tanórák során
 • motiváció
 • ellenőrzés, értékelés
 • frontális magyarázat
 • kooperatív munkaforma
 • differenciálás

Digitális tananyagok készítése SMART Notebook szoftverrel (2 * 4 óra)

Digitális tananyagok készítése EasyTeach szoftverrel (2 * 4 óra)

Digitális tananyagok készítése Mimio Notebook szoftverrel (2 * 4 óra)

Digitális tananyagokhoz szükséges multimédia tartalmak kezelése (3-6 óra)

 • tartalmak (szöveg, ábra, kép) letöltése elmentése
 • tartalmak átalakítása, más formátumokká
 • tartalmak beillesztése digitális tartalomba
 • tartalmak megosztása a tanulókkal

Digitális tananyagokhoz szükséges multimédia tartalmak kezelése (3-6 óra)

 • tartalmak (hang, zene, videó) letöltése elmentése
 • tartalmak átalakítása, más formátumokká
 • tartalmak beillesztése digitális tartalomba
 • tartalmak megosztása a tanulókkal

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő lehetőségek a digitális pedagógia módszereivel (2 * 5 óra)

2. Blended (kontakt és e-learning) szervezésű foglalkozásaink és óraszámaik

Korszerű internetes lehetőségek a pedagógusok tudásbővítésére és tudásmenedzsmentjének segítésére (2 * 4 óra + az alkalmak közti online kommunikáció)

 • Hírcsatornák használata - (hírcsatornák használata, hírcsatorna beállítása böngészőben)
 • Egyéni (személyes) kezdőlapok használata - (személyes kezdőlap beállítása, modulokban RSS olvasó beállítása, személyes kezdőlapok megosztása, modulok megosztása)
 • Információk rendszerezése - (kategorizálás, könyvjelzők használata, címkézés, kulcsszavak használata)
 • Információk megosztása - (közösségi könyvjelző használata, meglevő hivatkozások felvitele, hálózat alakítás közösségi könyvjelzőben, csoport alakítás közösségi könyvjelzőben)
 • Hírcsatorna olvasók használata - (olvasó beállítása, hírcsatornák olvasása, hírcsatornák rendszerezése, hírcsatornák megosztása, hálózati együttműködés lehetőségei)

Korszerű internetes lehetőségek a tanítási folyamatokban, a tanulók és pedagógusok együttműködésében és kommunikációjában (2 * 4 óra + az alkalmak közti online kommunikáció)

 • Levelezőlista, mint kommunikációs eszköz - (e-mail lehetőségei és korlátai, levelezőlista beállítása, meghívás, elfogadás, csoportalakítás)
 • Fórum, mint kommunikációs eszköz - (aszinkron kommunikáció, fórumszálak indítása, kommentálások gyakorlása)
 • Csevegés, mint kommunikációs eszköz - (szinkron kommunikáció, szinkron csevegés beállítása, meghívás, elfogadás, csoportalakítás)
 • Blog és mikroblog, mint szakmai kommunikációs eszköz - (blogbejegyzés készítése, kommentálás gyakorlása, mikroblog lehetőségei, pszichikai gátlások oldása)

Korszerű internetes lehetőségek a multimédiás tartalmak megosztásában (2 * 4 óra + az alkalmak közti online kommunikáció)

 • Dokumentum megosztó oldal használata - (regisztráció, letöltés, feltöltés, megosztás)
 • Prezentáció megosztó oldal használata - (regisztráció, feltöltés, letöltés, megosztás)
 • Képmegosztó oldal használata - (regisztráció, feltöltés, letöltés, felhasználás)
 • Videó megosztó oldal használata - (regisztráció, feltöltés, letöltés, felhasználás)

Korszerű internetes lehetőségek a pedagógusok együttműködésében és tudásmegosztásában (2 * 4 óra + az alkalmak közti online kommunikáció)

 • Megosztott dokumentumok - (megosztott dokumentumok lehetőségei, megosztás és jogosultságok)
 • Megosztott dokumentumok használata - (táblázatkezelés, szövegszerkesztés, prezentációkészítés)
 • Gondolattérkép készítése - (gondolattérkép készítése papíron, gondolattérkép készítése szoftverrel)
 • Gondolattérkép készítése hálózatban - (gondolattérkép készítése közös oldalon, gondolattérkép megosztása, gondolattérkép kooperatív munkában)
 • Együttműködés wiki rendszerben - (egyszerű wiki oldal készítése, Wikipédia megismerése, Wiki rendszer használata gyerekekkel)
 • Oktatási együttműködési lehetőségek - (szövegszerkesztés, időszalag készítő használata, történetmesélő használata, virtuális osztályterem használata, közös oktatófelület használata)

Díjazás

Az IKT mentorálás foglalkozások díja óránként 5.500 Ft + ÁFA.
A blended rendszerű foglalkozások során a kontakt foglalkozások közti online kommunikáció megszervezése és segítése díjtalan.
Az 5 órát meghaladó foglalkozásokon való részvételről igazolást állítunk ki, így IPR és egyéb és egyéb támogatások elszámolásánál azok költsége elszámolható.
Az óraszámokat és az egyéb, járulékos költségeket esetenként, a megrendelőkkel közösen határozzuk meg.

Hamarosan további területeket érintő foglalkozásainkat is meghirdetjük.

Hívjon bennünket telefonon az alábbi számokon!
30/339-2530, 30/235-0816, 30/400-3098

Küldjön e-mailt nekünk!

 Main menu 2

by Dr. Radut.